O NÁS

Poskytujeme profesionálne školenia a skúšky na získanie medzinárodne platnej pilčíckej licencie na obsluhu motorových reťazových píl.
Školenia a skúšky vieme individuálne prispôsobiť podľa schopností uchádzačov a ich časového (pracovného) vyťaženia .
Školenia realizujeme priamo v teréne – lesných porastoch pripravených na ťažbu , uchádzač získava skúsenosti a zdokonaľuje svoju techniku výrubu za účasti inštruktora – školiteľa v teréne v reálnych podmienkach.

>> viac informácií


LICENCIE

ICC1/ECC1

Údržba reťazovej píly a techniky krížového rezania ( rozsah školenia min. 2 dni, min 10 hod.)

ICC2/ECC2

Základné techniky výrubu stromov (rozsah školenia min. 3 dni, min 18hod.)

ICC3/ECC3

Pokročilé techniky výrubu stromov (rozsah školenia min. 2-3 dni, min 18 hod. )

ICC4/ECC4

Techniky výrubu stromov v kalamitných ťažbách -porasty poškodené vetrom, snehom (rozsah školenia min. 2-3 dni, min 18 hod. )

Ak Vás naša ponuka licenci zaujala neváhajte nás kontaktovať telefonický na čísle +421940543643 alebo email: info@pilcickypreukazeu.sk .

KONTAKTY