ICC1/ECC1

Údržba reťazovej píly a techniky krížového rezania ( rozsah školenia min. 2 dni, min 10 hod.)

Výsledok kurzu :

1. Údržba a ostrenie reťazovej píly
2. Výkon prevádzkových a bezpečnostných kontrol
3. Bezpečné priečne rezanie dreva
4. Osvojenie a pochopenie základných vedomostí o zachovaní bezpečnosti, zdravia a osvedčených postupov pri práci s motorovou pílou

ICC2/ECC2

Základné techniky výrubu stromov (rozsah školenia min. 3 dni, min 18hod.)

Výsledok kurzu :

1. Výrub a spracovanie stromov do hrúbky 380mm
2. Výkon prevádzkových a bezpečnostných kontrol
3. Bezpečné rezanie dreva na dĺžku vodiacej lišty a postup odvetvovania (odpiľovania ) konárov z kmeňa stromu
4. Technika bezpečného odstránenia zavesených stromov bez použitia ručného navijaka
5. Pochopenie a osvojenie požadovaných poznatkov o bezpečnosti, zdraví a osvedčených postupov pri výrube stromov

ICC3/ECC3

Pokročilé techniky výrubu stromov (rozsah školenia min. 2-3 dni, min 18 hod. )

Výsledok kurzu :

1. Výrub a spracovanie stromov s hrúbkou nad 380mm
2. Výkon prevádzkových a bezpečnostných kontrol
3. Bezpečné postupy – techniky na prerezávanie dreva na ktoré pôsobí nadmerné napätie, odstraňovanie konárov- odvetvovanie
4. Technika bezpečného odstránenie zavesených stromov za pomoci ručného lanového navijaka
5. Pochopenie a osvojenie požadovaných poznatkov o bezpečnosti, zdraví a osvedčených postupov pri výrube stromov

ICC4/ECC4

Techniky výrubu stromov v kalamitných ťažbách -porasty poškodené vetrom, snehom (rozsah školenia min. 2-3 dni, min 18 hod. )

Výsledok kurzu :

1. Technika výrubu a spracovania poškodeného stromu a odpílenie koreňového „koláča“
2. Výkon prevádzkových a bezpečnostných kontrol
3. Technika bezpečného odrezávania koreňových „koláčov“ s použitím ručného lanového navijaka
4. Bezpečné spracovanie-ťažba stromov na ktoré pôsobí nadmerné napätie
5. Pochopenie a osvojenie požadovaných poznatkov o bezpečnosti, zdraví a osvedčených postupov pri výrube stromov